Измерване на влажност IR 5000

За производството на плочи от дървесни частици, съдържанието на влага в материала, който е  използван е от изключителна важност. The GreCon Moisture Analyser IR 5000 е идеална измервателна система, която предоставя на потребителя с необходимата точна информация за влагата в продукта. Постоянното наличие на свойствата на продукта дава възможност за лесна настройка на производствения процес, за да се гарантира висок стандарт на качеството на продукта. Затова контрола на влагата на материала е от изключителна важност. Ако материалът е твърде влажен, ще се появят намаления в качеството и по-бавна скорост на производството. Ако тя е прекалено суха, ценна енергия се губи. Освен опасността от експлозия и пожар в завода  може да се увеличи.

The GreCon Moisture Analyser IR 5000 прави хомогенизиране на производствените процеси  възможно и освен това отваря експлоатацията на важни производствени резерви. Съоръженията и тяхната доходност се увеличава.

  •      Избягване на грешки, произведени в резултат на погрешно измерване на влага
  •      Безконтактна измервателна система, измерване на чипс / влакна в кофи / шнекове през стъкло
  •      Най-добро качество на измерените стойности, благодарение на 7000 измервания в минута
  •      Измервателната система се доставя предварително калибрирана