Производство на филтриращи елементи
Прахоулавяне
Искрогасителни инсталации
Дозиране и пневмотранспорт
Текстилни въздуховоди

За нас

„Унистър“ е специалист в проектиране, производство и пускане в експлоатация на филтриращи елементи, както и на системи за прахоулавяне. В своята 30-годишна история, Унистър е изпълнил успешно многобройни проекти в следните области:

Филтриращи елементи

Най-търсени продукти

Промишлени прахоуловители

Манипулиране на материали и дозиране

Искрогасителни инсталации

Системи за измерване