Касетни филтри

Касетните филтри са вид филтър, използван в индустриални приложения. Те са предназначени да отстраняват частици и замърсители от въздуха, преди той да бъде циркулиран или изхвърлен. Касетнитe филтри обикновено се състоят от серия нагънати филтърни среди, съдържащи се в рамка. Филтърната среда може да бъде изработена от различни материали като фибростъкло, полиестер или синтетични материали и може да има различни нива на ефективност на филтриране. Плисираният дизайн позволява по-голяма площ на филтриране и увеличава капацитета на филтъра за задържане на прах. Те могат да бъдат проектирани за различни въздушни потоци и могат да имат различни нива на ефективност на филтриране в зависимост от приложението. Едно предимство на касетните филтри е, че те са лесни за инсталиране и подмяна. Могат да се използват като директен заместител на по-стари филтри или да се монтират в нови системи. Те също така обикновено са по-ефективни от други видове въздушни филтри, като панелни филтри. Въпреки това, един недостатък на касетъчните филтри е, че те могат да бъдат по-скъпи от другите видове въздушни филтри. Те може също да изискват по-честа смяна, в зависимост от нивото на замърсители във въздуха и ефективността на филтъра.