Референциите на фирма Унистър

В своята над 30 год. история Унистър е изпълнил успешно многобройни проекти за стотици клиенти, които се нуждаеха от изработка на филтриращи елементи и имплементиране на завършени системи за промишлено филтриране, дозиране и пневмотранспорт, системи за откриване и гасене на искри, филтър-преси  и вибропитатели.

Унистър изгради дългогодишни успешни сътрудничества със своите клиенти , част от които са: