Текстилни въздуховоди

Текстилните въздуховоди са изработени от текстилни материали като полиестер или PVC и се използват за транспортиране на въздух или газове в промишлени, комерсиални и резиденциални сгради. Те са леки и гъвкави, което ги прави лесни за инсталиране и манипулиране.

Текстилните въздуховоди са енергоефективни, тъй като предотвратяват загубата на топлина или охлаждане на въздуха по време на транспортирането му. Те също така имат по-малко съпротивление на потока на въздуха, което означава, че е необходимо по-малко енергия за да се изпомпа въздуха, което води до по-ниски разходи за енергия.

Текстилните въздуховоди могат да бъдат изработени в различни размери и форми, за да отговорят на конкретните нужди на клиента. Те могат да бъдат използвани в различни области на промишлеността, включително вентилационни системи, климатични инсталации, отоплителни системи и др.