Ротационни затвори

Разтоварващ и измерващ клапан за прахове. Ротационните затвори за тежък работен режим са предвидени главно за пневматични транспортни системи за подаване на материал или за аеродинамично отделяне, работят под налягане и при вакуум за голямо разнообразие от прахове и гранули и с преходник за подаване на материала.

700401-enecp-valves-overview-flyer-31 (1)