Измерване на влажност MM 6000

Където е необходимо прецизно измерване на влага в продукт, инлайн анализаторите на влага предоставят на потребителите  необходимата информация.

Постоянното наличие на свойствата на продукта дава възможност за лесна настройка на производствения процес, за да се гарантира висок стандарт на качеството на продукта. За производството на плочи от дървесни частици, съдържанието на влага в материала, използван е от изключителна важност.

Ако те са твърде мокри, ще се появят намаления в качеството и може би по-бавни скорости на производство. Ако те са твърде сухи, енергията се губи. Същото важи и за залепен материал.

 

  • Изключително бързо и прецизно измерване на влага
  • Не оказва влияние на цвят и формата на материала се измерва
  • Директен контакт с измереният материал
  • Независимост от плътността
  • Дългосрочна стабилност