Искрогасителни инсталации GRECON

На първо място винаги е  безопасността – пожарната защита играе важна роля във всяко производство.
Целта на искрогасителната инсталация е ефективната защита на хората и имуществото срещу опасностите и последиците от пожари. Необходимо е освен това  да се сведат до минимум материални щети, причинени от прекъсвания на производството или загуба на клиенти.

Рискът от пожар ,обаче, дори се увеличава несъзнателно.
За да се оптимизира печалбата, предприятията стават все по-ефективни и производствените загуби се намаляват , но огънят и експлозиите са рисков фактор в много процеси

Индустрии с рисков фактор:

  • Дървопреработване 27.9%
  • Хранително-вкусова 26.3%
  • Метали 12.9%
  • Пластмасови материали 10.9%
  • Активен въглен 10.5%
  • Други 9.8%

За повече информация свалете нашата брошура.

Системи за откриване и гасене на искри и Системи за измерване