Glatt филтри

Glatt филтрите, известни също като филтри с кипящ слой, са вид филтър, използван във фармацевтичната и химическата промишленост за отстраняване на примеси и фини частици от прахове и гранули. Те обикновено се използват при обработка с кипящ слой, техника, при която даден материал се флуидизира чрез преминаване на въздух или газ през него, за да се създаде “флуидизиран слой”. Филтърът Glatt е система за непрекъснато филтриране, която използва специално проектирана филтърна среда за отстраняване на фини частици и примеси от кипящия слой. Филтърната среда обикновено е изработена от тъкани или нетъкани тъкани, като полиестер или полипропилен. Филтърната среда се поддържа от твърда рамка, която е проектирана да поддържа формата на филтърната среда по време на работа. Едно от основните предимства на филтрите Glatt е способността им да обработват големи обеми прахове и гранули, като същевременно постигат високи нива на ефективност на филтриране. Те също така са проектирани да бъдат лесни за почистване и поддръжка, което е важно във фармацевтични и химически приложения, където чистотата и хигиената са критични. Филтрите Glatt обаче може да не са подходящи за всички приложения. Те изискват значително количество енергия за работа и може да не са рентабилни за операции в по-малък мащаб. Освен това, изборът на филтърната среда и работните условия трябва да бъдат внимателно избрани, за да се осигури оптимална ефективност на филтриране.