Филтърни платна

Филтърните платна могат да бъдат проектирани за конкретни приложения и се изработват от различни материи в зависимост от нуждите на клиента. Най-често използваните материи за филтърни платна са полиестер, полипропилен, полиамид и стъклени влакна.

Материите имат различни степени на филтрация и издръжливост, които са адаптирани спрямо приложението. Филтърните платна могат да бъдат използвани в различни индустрии, включително в металургията, химическата промишленост, хранителната промишленост, фармацевтичната промишленост и други.

Едно от основните предимства на филтърните платна е, че те могат да бъдат изработени според специфичните нужди на клиента, за да отговарят на нуждите на конкретното приложение. Също така могат да се почистват и използват повторно, като така се удължава живота на оборудването и се спестяват разходи за замяна.