Филтърни кошници

Филтърните кошници са устройства, които се използват за задържане на частици и други замърсители, когато течност преминава през тях. Те се прилагат в различни индустрии: химическата промишленост, хранителната промишленост, фармацевтичната промишленост и други.

Филтърните кошници могат да бъдат изработени от различни материали, включително неръждаема стомана, пластмаса и други. Те могат да имат различни форми и размери в зависимост от конкретното приложение.

Едно от основните предимства на филтърните кошници е, че те се почистват и използват повторно. Това ги прави икономично и екологично решение за задържане на замърсители и защита на процесното оборудване.