Електромеханични питатели

Продуктите на JVI Vibratory Equipment са специално разработени и продължават да доказват своите качества в различни индустриални процеси :

Минни технологии, Хранително-вкусовата индустрия, Химически производства, Енергиен сектор, Вторична преработка, Добив на стомана, Производство на пластмаса, Фармацевтика