Референции

През изминалите 30 години Унистър ООД работи по проекти за десетки клиенти, които имаха нужда от изработка на филтърни елементи, завършени системи за промишлено филтриране, дозиране и пневмотранспорт, системи за откриване и гасене на искри, филтър-преси и вибропитатели. През това време фирмата изгради доверие в своите клиенти, част от които са :

Агрия

Агробиохим

Агрополихим

Алкомет     

Алифос     

Арте Фасаде     

Алмагест     

Амер спортс   

Амилум   

Асарел Медет     

Атаро Клима     

Аурубис България     

Аякс АД     

Балканпак АД     

Биомет     

Биовет     

Булмебел     

Булпласт     

Виском АД     

Калцит АД     

Каолин Климатех     

Коатех   

Дървообработване АД     

Девня Варовик АД     

Деворекс EA системс     .

ЕКО ПАК     

Екобиопелет     

Екотоп     

Елтрак     

Енпай     

Евромикс     

Фикосота     

Габинвест     

Георги Илиев Инженеринг     

Хидробетон     

Хидроминерал     

КЦМ АД     

Кенди АД     

Клас олио     

Конто-М     

Кроношпан      

Лукойл Нефтохим     

Марисан      

Микромет     

Минералкомерс     

Монбат     

Монди     

Монделийз     

Монтюпе     

Неохим     

Нестле     

Ново стъкло     

Оргахим АД     

ОРТ     

Пайп Лайф     

Пирин Пелет     

Пласткомерс     

Кеми България     

РУА България     

САЛС България      

Саксо       

Сенсата      

Скални материали Русе      

Софарма АД      

Софарма Врабево     

Стомана АД      

Суперабразив      

Свилоза АД      

Свилоцел АД      

Техносим     

Теда ММ      

Теразид      

Титан АД      

Тракия Глас АД      

Загорка АД      

Златна Панега Цимент