За нас

"Унистър" ООД е специалист в проектирането, доставката и пускането в експлоаация на:  

- промишлени прахоуловители,

- системи за пневмотранспорт

- промишлени прахосмукачки - стационарни и мобилни

-  филтър-преси

- искрогасителни инсталации и системи за непрекъснато измерване на влага, тегло

- вибросита и питатели, .

Съвместно с клиента да анализираме конкретните изисквания за всяко приложение и предлагаме техническото решение, което според нас е най-добро. Нашата основна мисия е да реализираме решение, което отговаря напълно на потребностите на клиента. 

 

УНИСТЪР ООД изпълнява проекти в следните области:
  • Минни технологии
  • Хранително-вкусовата индустрия
  • Химически производства
  • Енергиен сектор
  • Рециклиране
  • Добив на черни и цветни метали
  • Производство на пластмаса
  • Фармацевтика
  • и др.