Услуги

УНИСТЪР ООД извършва обследване, проектиране и доставка на:

 

  • Филтри и системи за прахоулавяне
  • Системи за откриване и гасене на искри
  • Дозатори и пневмотранспорт
  • Филтър-преси
  • Филтриращи материи и елементи
  • Промишлени вакуумни инсталации
  • Вибросита

 

Фирма Унистър предлага на българския пазар дозиращите системи на K-Tron с приложение в козметичната промишленост и по-конкретно в производството на паста за зъби. Те предоставят редица предимства: множество дозатори и пневматични приемници за точно подаване на различни видове прахове, включително повърхностно активни вещества, абразиви, смоли/уплътнители, ароматизатори, флуориди; LIW дизайн, който да гарантира изключително точно и постоянно подаване чрез интегрирана контролна платформа с Romaco контроли за прецизни възможности за последваща обработка и варианти за различни рецептури; отделна система за подаване на TiO2, включваща подаване от станция, в която се изсипват торбите с материала.