Панелен филтър

 

Цената зависи от конкретният поръчан размер и от поръчаното количество.