Подкрепа по процедура BG16RFOP002-2.073

30/10/2020

Подкрепа по процедура BG16RFOP002-2.073

Фирма Унистър получи подкрепа по проект : Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Галерия

Подкрепа по процедура BG16RFOP002-2.073 8

Назад